Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ Doanh nghiệp và Đầu tư
Trang chủ | Dịch vụ MCS

Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ công ty Madeira

Chúng tôi hoạt động như một cửa hàng tổng hợp dành cho những người muốn đầu tư vào Madeira, Bồ Đào Nha hoặc nước ngoài. Đội ngũ chuyên viên tư vấn và cố vấn của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.
Kế hoạch Bất động sản

Dịch vụ người nước ngoài

Trong một thế giới thay đổi liên tục và sự di chuyển toàn cầu ngày càng tăng của các cá nhân, việc di chuyển đến quốc gia bạn chọn không phải là một vấn đề phức tạp. Các công ty MCS và Partnership Network có thể cung cấp cho bạn đầy đủ các dịch vụ tái định cư để bạn có thể tập trung vào những gì tốt nhất mà Bồ Đào Nha cung cấp cho bạn. Vào cuối ngày, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn và gia đình bạn sự ổn định trong thời kỳ thay đổi.
Hành chính

Dịch vụ của công ty

Các chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thành lập công ty trong Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Madeira hoặc chế độ chung về thuế doanh nghiệp của Bồ Đào Nha. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ quản lý, kế toán và hỗ trợ đăng ký tàu trong Cơ quan Đăng ký Vận chuyển Quốc tế Madeira.
Dịch vụ trợ giúp đặc biệt của công ty
Dịch vụ đầu tư
Giả sử bạn cân nhắc chuyển đến và đầu tư vào Madeira. Trong trường hợp đó, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn có được Thị thực Vàng, Thị thực D7 (Thu nhập thụ động) và Thường trú nhân. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến việc mua lại và quản lý bất động sản. Nếu bạn cần hỗ trợ về kế toán riêng, kế toán của chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ.

Muốn nói chuyện với chúng tôi?

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.