Chính sách cookie

Trang Chủ | Chính sách cookie
Khi truy cập trang web này, cookie sẽ được cài đặt trong máy tính của bạn để giúp trang web cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Tất cả cookie là dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị của Người dùng cuối cho phép trang web gửi thông tin đến trình duyệt web của Người dùng và sau đó gửi thông tin trở lại trang web nguồn. Bản thân cookie không xác định người dùng cá nhân, chỉ xác định máy tính đang được sử dụng và chúng cũng không được sử dụng để thu thập dữ liệu cá nhân.

Trang web này sử dụng cookie giúp đánh giá mức độ hữu ích, sự quan tâm và số lượt truy cập mà trang web của chúng tôi có, do đó loại bỏ nhu cầu giới thiệu lại cùng một thông tin chính xác.

Các cookie chính được sử dụng trong trang web này là:

  • PHPSESSID: Một cookie cho phép trang web phản hồi bất kỳ hành động nào do Người dùng thực hiện trên trang web, chẳng hạn như điền vào biểu mẫu khảo sát. Trang web sẽ không hoạt động bình thường nếu cookie này không được sử dụng;
  • _icl_current_language: Cookie này đặt ngôn ngữ được sử dụng trên trang web
  • __atuvc, __atuvs, bt2, di2, loc, uid, uvc và vc: Các cookie này được tạo và đọc bởi Javascript của trang web cho phép chia sẻ nội dung trên mạng xã hội “AddThis”;
  • bkdc, bku: Những cookie này thu thập thông tin Người dùng cho mục đích quảng cáo.

Tất cả các trình duyệt đều cho phép Người dùng chấp nhận, từ chối hoặc xóa cookie, cụ thể là bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong trình duyệt web liên quan. Bạn có thể thiết lập cookie của mình trong menu trình duyệt web “Tùy chọn” hoặc “Tùy chọn”. 

Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem cookie nào đã được cài đặt hoặc tạo cũng như cách quản lý và loại trừ chúng, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org . Trang web này bao gồm thông tin về cách quản lý cài đặt của bạn cho các nhà sản xuất trình duyệt web khác nhau. 

Mỗi khi Người dùng quyết định tắt cookie, trải nghiệm duyệt trang web của họ có thể bị ảnh hưởng.

Muốn nói chuyện với chúng tôi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.