Madeira có phải là thiên đường thuế không? Tiết lộ những hiểu biết cần thiết

Trang Chủ | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Madeira có phải là thiên đường thuế không? Tiết lộ những hiểu biết cần thiết

Madeira có phải là thiên đường thuế không? Tiết lộ những hiểu biết cần thiết

by | Thứ Sáu, 5 Tháng Tư 2024 | Thuế thu nhập doanh nghiệp, Đầu tư

thiên đường thuế madeira

Madeira, một khu tự trị của Bồ Đào Nha, đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây như một điểm đến cho các doanh nghiệp quốc tế và các cá nhân có giá trị ròng cao đang tìm kiếm lợi thế về thuế và môi trường kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, có một số quan niệm sai lầm xung quanh chế độ thuế của Madeira và việc phân loại nơi này là thiên đường thuế. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ những lầm tưởng này và làm sáng tỏ các lợi ích về thuế cũng như các yêu cầu về chất mà Madeira đưa ra cho các doanh nghiệp quốc tế.

Hiểu chế độ thuế của Madeira

Trung tâm kinh doanh quốc tế Madeira (MIBC) là một cơ cấu được xác định về mặt pháp lý nhằm cung cấp các ưu đãi về thuế được phê duyệt bởi Liên minh châu Âu (EU) cho đến ít nhất là cuối năm 2028. Những ưu đãi này chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Điều quan trọng cần lưu ý là các công ty Madeira phải tuân theo các quy tắc, quy định và yêu cầu báo cáo giống như bất kỳ công ty Bồ Đào Nha nào khác. Họ phải duy trì các tài khoản có tổ chức và nộp các biểu mẫu thuế, tờ khai VAT và báo cáo cho Ngân hàng Bồ Đào Nha.

Làm sáng tỏ huyền thoại về Madeira như một thiên đường thuế

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Madeira không phải là thiên đường thuế. Các công ty Madeira chỉ được hưởng lợi ích về thuế đối với các hoạt động quốc tế của họ, trong khi mọi thu nhập phát sinh từ hoạt động nội địa đều bị đánh thuế theo thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường của Bồ Đào Nha. Madeira không được coi là khu vực tài phán nước ngoài hoặc khu vực tài phán không hợp tác, vì nó không nằm trong bất kỳ danh sách đen quốc tế nào. Các công ty Madeira có quyền tiếp cận tất cả các hiệp ước đánh thuế hai lần và Chỉ thị Châu Âu do Bồ Đào Nha ký kết, đồng thời họ phải tuân theo các sáng kiến ​​của EU về hài hòa hóa thuế.

Yêu cầu về chất đối với các công ty Madeira

Các công ty Madeira phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về chất để đủ điều kiện nhận các ưu đãi về thuế do MIBC cung cấp. Luật xác định những yêu cầu này để đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và tính kinh tế. Các yêu cầu về chất chủ yếu xoay quanh việc tạo việc làm.

Sau khi thành lập, công ty Madeira phải thuê ít nhất sáu công nhân trong vòng sáu tháng đầu hoạt động hoặc đầu tư 75,000 Euro vào tài sản cố định hữu hình hoặc vô hình trong hai năm đầu tiên. Ngoài ra, công ty phải có ít nhất một nhân viên trong biên chế, người sẽ liên tục nộp thuế thu nhập cá nhân và an sinh xã hội cho Bồ Đào Nha.

Lợi ích về thuế của Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Madeira

Nếu các công ty MIBC đáp ứng các yêu cầu về chất kinh tế của họ, chúng phải tuân theo những điều sau đây:

  1. Giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Các công ty Madeira được hưởng lợi từ việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 5% đối với thu nhập chủ động có được từ hoạt động thương mại hoặc cung cấp dịch vụ.
  2. Miễn thuế khấu trừ: Các công ty Madeira được miễn thuế khấu trừ đối với việc phân phối cổ tức, miễn là đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Chế độ miễn trừ tham gia cũng áp dụng cho các khoản lãi vốn mà công ty nhận được, việc bán các công ty con và thanh toán lãi vốn cho các cổ đông.
  3. Miễn thuế khấu trừ đối với tiền lãi, phí dịch vụ và tiền bản quyền: Các công ty Madeira được miễn thuế khấu trừ đối với tiền lãi, phí dịch vụ và tiền bản quyền trả cho người không cư trú.
  4. Miễn thuế trước bạ và thuế tài sản: Các công ty Madeira được miễn thuế trước bạ, thuế tài sản, thuế chuyển nhượng tài sản cũng như các khoản phụ phí của khu vực và thành phố, với một số hạn chế nhất định.
  5. Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định bảo hộ đầu tư: Các công ty Madeira có quyền tiếp cận các lợi ích do các hiệp định bảo vệ đầu tư và thuế kép được ký kết bởi Bồ Đào Nha.

Cam kết tuân thủ và phê duyệt của EU của Madeira

Tất cả các lợi ích về thuế cấp cho các công ty Madeira đều đã được Ủy ban EU đàm phán và phê duyệt trước. Chế độ thuế của Madeira đã được phê duyệt theo các quy tắc viện trợ nhà nước của EU, đảm bảo tuân thủ các quy định của EU nhằm thúc đẩy cạnh tranh công bằng và ngăn chặn các hành vi thuế có hại. Các công ty Madeira phải tuân theo các quyền, nghĩa vụ và yêu cầu tuân thủ giống như bất kỳ công ty Bồ Đào Nha nào khác, đảm bảo tuân thủ đầy đủ luật pháp Bồ Đào Nha và EU.

Sự hội nhập của Madeira vào EU và OECD

Madeira được hưởng lợi từ việc trở thành một phần của Bồ Đào Nha, một quốc gia thành viên EU và OECD. Các công ty ở Madeira hoạt động theo một chế độ đáng tin cậy được hỗ trợ bởi 28 quốc gia thành viên EU. Mã số VAT tự động của Madeira cho phép các công ty tiếp cận trực tiếp vào thị trường nội cộng đồng EU. Tất cả các chỉ thị của EU đều áp dụng cho Madeira, cung cấp một hệ thống pháp lý hiện đại và được quản lý chặt chẽ để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư. Madeira cung cấp một môi trường ổn định về mặt chính trị và xã hội, chi phí vận hành thấp so với các khu vực pháp lý khác ở Châu Âu và có vẻ đẹp tự nhiên cao.

Sự chấp thuận và mở rộng Chế độ IV của Madeira

Chế độ IV của Madeira, cung cấp các lợi ích về thuế cho các công ty trong MIBC, đã được Ủy ban EU phê duyệt và gia hạn cho đến ngày 31 tháng 2027 năm XNUMX. Điều này thể hiện sự tin tưởng của EU đối với chế độ thuế của Madeira và cam kết duy trì hầu hết các lợi ích về thuế. Chế độ IV cũng đưa ra các lợi ích cổ tức bổ sung, nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn của Madeira đối với các doanh nghiệp quốc tế.

Kết luận

Madeira không phải là thiên đường thuế nhưng cung cấp chế độ thuế thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế thông qua Trung tâm Kinh doanh Quốc tế. Những quan niệm sai lầm xung quanh lợi ích thuế của Madeira và việc phân loại nơi này là thiên đường thuế đã được giải quyết bằng cách hiểu rõ các yêu cầu về chất, việc tuân thủ các quy định của EU và sự phê duyệt trước các lợi ích về thuế của Ủy ban EU. Sự hội nhập của Madeira vào EU và OECD càng củng cố thêm uy tín và sức hấp dẫn của nó đối với các doanh nghiệp quốc tế. Qua chọn Madeira, các công ty có thể được hưởng lợi từ việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế khấu trừ, tiếp cận các hiệp định đánh thuế hai lần và môi trường kinh doanh ổn định và tuân thủ.

Nền tảng khác Bài viết

Xây dựng sự giàu có một cách khôn ngoan: Khám phá lợi thế về thuế ở Bồ Đào Nha

Xây dựng sự giàu có một cách khôn ngoan: Khám phá lợi thế về thuế ở Bồ Đào Nha

Theo đuổi hiệu quả về thuế là điều tối quan trọng đối với các nhà đầu tư sáng suốt trên toàn thế giới trong việc lập kế hoạch tài chính chiến lược và tăng trưởng tài sản. Nhờ chế độ thuế thuận lợi, Bồ Đào Nha nổi lên như một sự lựa chọn hấp dẫn trong số các thiên đường đầu tư. Đất nước này cung cấp một...

Bản tin của chúng tôi

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi và nhận thông tin mới nhất về việc kết hợp Madeira (Bồ Đào Nha), Dịch vụ người nước ngoài và Đăng ký tàu.

Cần Giúp Đỡ?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ

Nền tảng khác Bài viết

Xây dựng sự giàu có một cách khôn ngoan: Khám phá lợi thế về thuế ở Bồ Đào Nha

Xây dựng sự giàu có một cách khôn ngoan: Khám phá lợi thế về thuế ở Bồ Đào Nha

Theo đuổi hiệu quả về thuế là điều tối quan trọng đối với các nhà đầu tư sáng suốt trên toàn thế giới trong việc lập kế hoạch tài chính chiến lược và tăng trưởng tài sản. Nhờ chế độ thuế thuận lợi, Bồ Đào Nha nổi lên như một sự lựa chọn hấp dẫn trong số các thiên đường đầu tư. Đất nước này cung cấp một...

Nắm vững sự phức tạp của Luật kế vị ở Bồ Đào Nha

Nắm vững sự phức tạp của Luật kế vị ở Bồ Đào Nha

Việc tìm hiểu sự phức tạp của luật thừa kế Bồ Đào Nha là một thách thức ghê gớm đối với nhiều người, tuy nhiên, hiểu được điều đó là điều cần thiết đối với bất kỳ ai giải quyết vấn đề chuyển nhượng tài sản khi qua đời ở Bồ Đào Nha. Khung pháp lý này quy định việc phân chia tài sản...

Muốn nói chuyện với chúng tôi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.