Điều khoản sử dụng

Trang Chủ | Điều khoản sử dụng

SỬ DỤNG WWW.MCSTRANG WEB .PT – ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Việc sử dụng trang web này, thuộc sở hữu của Madeira Corporate Services II, Lda, ID nộp thuế số 510354025, có trụ sở tại Avenida do Infate 8, Edifício Executivo, 2.º Andar, Sala K 9000-015 Funchal, Madeira, Bồ Đào Nha (từ đó trở đi, “MCS”), phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây mà tất cả khách truy cập (sau đây gọi là “Người dùng”) có nghĩa vụ phải tôn trọng đầy đủ. Nếu Người dùng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã nêu, họ nên ngừng sử dụng trang web này ngay lập tức.

Nếu chính sách bảo mật và các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web này được thay đổi, những thay đổi đó sẽ được đăng trên trang web này và do đó sẽ có sẵn vĩnh viễn.

Trang web này chứa nội dung thông tin chung, phi thương mại; nó không tạo thành bất kỳ loại quảng cáo nào cũng như không cung cấp bất kỳ dịch vụ pháp lý nào hoặc thay thế tư vấn pháp lý thích hợp.

MCS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thông tin có trên trang web này hoặc việc sử dụng thông tin đó.

Sở hữu trí tuệ
Nội dung thông tin của trang web này được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của MCSvà do đó không có bản sao nào của nội dung nói trên được cấp phép.

Không ảnh hưởng đến các quyền nói trên, MCS cho phép tải xuống và lưu trữ tạm thời nội dung của trang web này nhằm mục đích xem và duyệt nội dung tương tự. Việc sao chép, lưu trữ vĩnh viễn hoặc chuyển tiếp trang web này bị nghiêm cấm nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của MCS.

Quy định thức
Các siêu liên kết hiển thị trên trang web này có thể dẫn Người dùng đến các trang web khác. MCS không chịu trách nhiệm, phê duyệt hoặc xác nhận hoặc đăng ký theo bất kỳ cách nào đối với nội dung của các trang web bên ngoài nói trên cũng như nội dung của bất kỳ trang web nào mà họ có thể kết nối hoặc tham chiếu.

MCS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với máy tính, mạng hoặc bất kỳ tài sản nào khác của Người dùng, có thể xảy ra do nhiễm vi-rút tương tự và do truy cập MCStrang web của Người dùng để tải xuống bất kỳ nội dung nào vào máy tính hoặc mạng của Người dùng.

MCS có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. Những điều khoản và điều kiện này sẽ có sẵn và cập nhật vĩnh viễn trên trang web này.

Sản phẩm MCS điều kiện sử dụng trang web được điều chỉnh bởi luật pháp Bồ Đào Nha.

Khiếu nại

Tất cả các khiếu nại chính thức có thể được giải quyết tại www.livroreclamacoes.pt

Dịch vụ pháp lý

Bất cứ khi nào các dịch vụ pháp lý được thực hiện và lập hóa đơn, thuộc phạm vi điều chỉnh của các điều 66 và Luật số. 145/2015, ngày 9 tháng 94 cũng như Luật số. 2004/24 ngày 1 tháng 1, họ được các Luật sư ký hợp đồng phụ và thực hiện theo các điều khoản của số. 94 của điều 2004 của Luật số. 24/XNUMX ngày XNUMX tháng XNUMX, hoàn toàn tuân thủ và tôn trọng các quy tắc được đề cập.

Muốn nói chuyện với chúng tôi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.