Usługi administracyjne

Strona główna | Madeira Corporate Services | Usługi administracyjne

Usługi administracyjne
Ponieważ wierzymy, że czas naszych klientów jest ważny, można uniknąć obaw związanych z biurokracją i papierkową robotą.
MCS świadczy dla swoich klientów następujące usługi:
Z
Sporządzanie korespondencji;
Z
Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
Z
Sporządzanie protokołów organów korporacyjnych i prowadzenie ksiąg korporacyjnych;
Z
Otwarcie rachunków bankowych z zastrzeżeniem wewnętrznych wymogów zgodności banku;
Z
Usługi depozytowe dokumentów i akt korporacyjnych przez okres wymagany prawem;
Z
reprezentacja fiskalna podmiotów niebędących rezydentami;
Z
Wynajem powierzchni biurowych na potrzeby siedziby;
Z
Pomoc w rekrutacji i zatrudnianiu własnego personelu klienta na Maderze;
Z
Zarządzanie administracyjne i gotówkowe;
Z
Zasoby ludzkie;
Z
Wniosek o zwrot podatku;
Z
Pomoc we wszystkich kwestiach zgodności wymaganych dla firm.

Chcesz porozmawiaj z nami?

Powinieneś potrzebujesz pomocy w założeniu spółki w Portugalii, nie wahaj się z nami skontaktować.