Zgodność z przepisami podatkowymi, księgowość i audyt

Naszym klientom oferujemy pełen zakres usług doradztwa podatkowego.
Strona główna | Usługi korporacyjne Madery | Zgodność z przepisami podatkowymi, księgowość i audyt

Zgodność z przepisami podatkowymi, księgowość i audyt

W ten sposób możemy zapewnić, że wszystkie zobowiązania podatkowe i ubezpieczenia społeczne ich firm są wypełniane zgodnie z najnowszymi krajowymi i międzynarodowymi standardami i wymogami.

Nasze usługi księgowe i audytorskie obejmują m.in.:
Z
rachunkowość statutowa;
Z
Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT, INTRASTAT, skróconego zestawienia podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych (IRC) oraz formularzy IES;
Z
Pomoc w zamykaniu rocznych sprawozdań finansowych;
Z
Pomoc przy kontrolach dokonywanych przez organy podatkowe;
Z
Pliki cen transferowych;
Z
Audyty.

Nasz zespół ekspertów jest również dostępny, aby pomóc Ci w zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie:

Z

Aktualizuję status rezydencji podatkowej

Z

Przygotowanie i archiwizacja deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych (IRS)

Z

Analiza struktury dochodów osobistych i ubieganie się o Niestały status rezydencji podatkowej

Chcesz porozmawiaj z nami?

Powinieneś potrzebujesz pomocy w założeniu spółki w Portugalii, nie wahaj się z nami skontaktować.