Nowy NHR w Portugalii

Zachęta do badań naukowych i innowacji

Home | Usługi dla emigrantów | Nowy NHR w Portugalii – zachęta do badań naukowych i innowacji

Co to jest Nowy NHR w Portugalii, znany również jako „NHR 2.0”?

Obowiązuje nowy specjalny portugalski system podatkowy granicą mieszkający na terytorium Portugalii, którzy spełniają określone wymagania. Program ten jest specjalnie zaprojektowany dla niektórych osób, które chcą przenieść swoje miejsce zamieszkania do Portugalii.

Osoby kwalifikujące się do systemu Non-Habitual Resident (NHR) kwalifikują się jako rezydenci do celów podatkowych w Portugalii i są opodatkowane według obniżonej stawki.

Status NHR 2.0 ważny jest przez dziesięć kolejnych lat i nie podlega odnowieniu.

Dlaczego?

Nowy NHR w Portugalii, znany również jako „NHR 2.0”

Dowiedz się więcej o wszystkich korzyściach, wymaganiach, obowiązkach i nie tylko w ramach nowego systemu NHR.

Wymagania dotyczące statusu NHR 2.0
 • Nie mieszkał w Portugalii w ciągu żadnego z poprzednich pięciu lat
 • Wykonaj jedną z następujących czynności/zadań:
  • Stanowiska pracy lub inna działalność prowadzona przez rezydentów podatkowych w Autonomicznym Regionie Madery (lub Autonomicznym Regionie Azorów), na warunkach określonych w dekrecie regionalnym.
  • Nauczanie w szkolnictwie wyższym i badania naukowe, w tym zatrudnienie naukowe w podmiotach, strukturach i sieciach krajowego systemu nauki i technologii, a także stanowiska pracy i członkowie organów w podmiotach uznanych za centra technologii i innowacji; Lub
  • Stanowiska pracy i członkowie organów zarządzających podmiotów certyfikowanych jako start-upy zgodnie z portugalską ustawą o start-upach lub
  • Wykwalifikowane stanowiska pracy i członkowie organów zarządzających podmiotów objętych zakresem świadczeń umownych na rzecz inwestycji produkcyjnych na mocy rozdziału II portugalskiego kodeksu podatku inwestycyjnego; Lub
  • Zawody wymagające wysokich kwalifikacji, które zostaną określone w rozporządzeniu ministerialnym, opracowane w:
   • Spółki, które złożyły odpowiednie wnioski w roku rozpoczęcia pracy lub w ciągu poprzednich pięciu lat, które korzystają lub korzystały z systemu podatkowego dotyczącego promocji inwestycji (RFAI); Lub
   • Przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe (prowadzące działalność w obszarach określonych w rozporządzeniu ministerialnym), które eksportują co najmniej 50% swoich obrotów w roku rozpoczęcia pracy lub w dwóch poprzednich latach.
  • Inne wykwalifikowane stanowiska pracy oraz członkowie organów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uznane przez AICEP lub IAPMEI (publiczne agencje inwestycyjne) za istotne dla gospodarki narodowej, zwłaszcza w kontekście przyciągania inwestycji produkcyjnych, a także zmniejszania asymetrii regionalnych ; Lub
  • Pracownicy naukowo-badawczy, których koszty kwalifikują się do objęcia systemem zachęt podatkowych na rzecz działalności B+R na zasadach określonych w Ordynacji Podatku Inwestycyjnego.
NHR 2.0 Zawody i działania prowadzone w Autonomicznym Regionie Madery
Wykaz zawodów i rodzajów działalności wykonywanych w Autonomicznym Regionie Madery ma zostać uchwalony przez Zgromadzenie Ustawodawcze Autonomicznego Regionu Madery. Zostanie on zaktualizowany w tej sekcji tak szybko, jak to możliwe.
Korzyści podatkowe NHR 2.0
Podatnik, który od 2024 r. spełni wymogi jako nowy rezydent podatkowy i będzie mieścił się w jednym z powyższych stanowisk, może podlegać opodatkowaniu specjalną stawką w wysokości 20% od dochodów z tytułu zatrudnienia lub dochodów przedsiębiorcy uzyskanych w ramach tej działalności przez dziesięć kolejnych lat .

Prawo do opodatkowania na warunkach tego systemu wymaga, aby podatnik nadal uzyskiwał aktywne dochody z maksymalnym okresem przejściowym wynoszącym 6 miesięcy pomiędzy kwalifikującymi się działaniami/pracami.

NHR 2.0 Zwolnienie z podatku

Uprawnieni podatnicy będą również zwolnieni z dochodów zagranicznych z kilku kategorii dochodów: dochodów z tytułu zatrudnienia wykonywanego za granicą, dochodów z tytułu samozatrudnienia wykonywanego za granicą, zagranicznych dochodów z najmu oraz zysków kapitałowych z aktywów zagranicznych. Zwolnienie to nie obejmuje dochodów z emerytury.

Dochody kapitałowe pochodzące ze źródeł znajdujących się na czarnej liście jurysdykcji będą podlegały stałej stawce wynoszącej 35%.

Rozporządzenie ministerialne ureguluje rejestrację beneficjentów u podmiotów i komunikację z organami podatkowymi. Do czasu zatwierdzenia takiego dekretu ministerialnego działalność kwalifikująca się jako „działalność o wysokiej wartości dodanej” ma obecnie zastosowanie do starego systemu NHR. Beneficjenci są rejestrowani bezpośrednio w organach podatkowych, podobnie jak w systemie NHR.

Z tego specjalnego systemu można skorzystać tylko raz i nie jest on dostępny dla podatników, którzy korzystają z systemu NHR lub wybierają częściowe zwolnienie w ramach specjalnego systemu dla byłych mieszkańców.

Specjalny system dla byłych mieszkańców
Ulga w wysokości 50%, ograniczona do kwoty 250,000 2024 EUR z tytułu zatrudnienia i dochodów z działalności gospodarczej, dotyczy byłych portugalskich rezydentów podatkowych, którzy staną się rezydentami w latach 2026–XNUMX. System jest dostępny wyłącznie dla byłych rezydentów podatkowych, którzy nie byli rezydentami podatkowymi w Portugalii w ciągu ostatnich pięciu lat do ich zastosowania. Ulga obowiązuje przez okres pięciu lat i nie może być łączona z żadnym innym reżimem szczególnym.
Potrzebować Więcej informacji?

Jeśli planujesz przenieść się na Maderę lub Portugalię i potrzebujesz pomocy przy ubieganiu się o program NHR, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem. Dowiedz się więcej na ten temat w naszej broszurze.

Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, aby wypełnić ten formularz.
Zgoda
* Pobierając ten dokument, wyrażasz zgodę na bycie częścią naszej listy mailingowej i wyrażasz na to zgodę MCS Prywatność i warunki.