Polityka prywatności

Home | Polityka prywatności
MCS zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych wszystkich Użytkowników naszej witryny internetowej oraz do zapewnienia najbezpieczniejszego i najlepszego możliwego korzystania z Internetu.

Użytkownik będzie mógł przeglądać tę stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Zauważamy, że niniejsza strona może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, wtyczki i aplikacje podmiotów trzecich, nad którymi nie mamy kontroli i za które nie ponosimy odpowiedzialności. Uzyskując dostęp lub włączając wspomniane hiperłącza, wtyczki lub aplikacje stron trzecich, Użytkownik może być narażony na gromadzenie lub udostępnianie przez osoby trzecie niezwiązane z MCSswoich danych i dlatego zawsze należy zapoznać się z polityką prywatności wszystkich witryn docelowych przeglądania.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje dotyczące żyjącej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dane osobowe to także zbiór odrębnych informacji, które mogą prowadzić do identyfikacji danej osoby.

Osoba jest możliwa do zidentyfikowania, gdy jest osobą fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez powołanie się na identyfikator, taki jak między innymi imię i nazwisko lub numer identyfikacyjny.

Kim są osoby, których dane dotyczą?
Osoby, których dane dotyczą, to osoby prywatne, z którymi nawiązują kontakty handlowe MCS i kogo te dane dotyczą.

Jak przetwarzane są dane osobowe?
Jeśli chodzi o tę stronę internetową, MCS zapewnia subskrypcję treści informacyjnych.

Ta dobrowolna subskrypcja wiąże się z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail), które służą wyłącznie do realizacji dostaw MCS informacje (ogłoszenia, newsletter, flashe, zaproszenia na wydarzenia i wszelkie inne działania, niezależnie od tego, czy są własnością MCS lub w którym MCS bierze udział).

MCS udostępnia także formularze on-line niezamawianych aplikacji, a dane przekazane przez Użytkownika w celach rekrutacyjnych są wykorzystywane wyłącznie w tym konkretnym celu. Zachęcamy Użytkownika, który może skorzystać z tych formularzy, do podawania wyłącznie danych osobowych, które są bezwzględnie niezbędne do rozpatrzenia jego wniosku, a nie podawania pozostałych danych.

Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzanie Twoich danych osobowych może opierać się, w zależności od danych i rodzajów przetwarzania, na następujących podstawach:

  1. Formalna zgoda osób, których dane dotyczą; lub
  2. Uzasadniony interes ze strony MCSLub
  3. Spełnienie ustawowego obowiązku nałożonego na MCS.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Jeśli chodzi o tę stronę internetową, MCS zapewnia subskrypcję treści informacyjnych.

Ta dobrowolna subskrypcja wiąże się z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail), które służą wyłącznie do realizacji dostaw MCS informacje (ogłoszenia, newsletter, flashe, zaproszenia na wydarzenia i wszelkie inne działania, niezależnie od tego, czy są własnością MCS lub w którym MCS bierze udział).

Jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje dane kontaktowe, MCS może kontaktować się z Tobą w celach marketingowych w ramach swoich usług, o ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym samym celu.

MCS udostępnia także formularze on-line niezamawianych aplikacji, a dane przekazane przez Użytkownika w celach rekrutacyjnych są wykorzystywane wyłącznie w tym konkretnym celu. Zachęcamy Użytkownika, który może skorzystać z tych formularzy, do podawania wyłącznie danych osobowych, które są bezwzględnie niezbędne do rozpatrzenia jego wniosku, a nie podawania pozostałych danych.

Wszelkie dane osobowe przekazane do MCS będą przetwarzane w celach określonych w momencie odbioru.

Twoja zgoda jest niezbędna do przetwarzania Twoich danych osobowych, m.in MCS, dla podanych celów; jeśli jednak zdecydujesz się nie wyrazić zgody, nie będzie to miało wpływu na Twoją wizytę i korzystanie z naszej witryny.

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. Prawo dostępu, za pomocą którego Użytkownik może żądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez MCS i pozyskać wszystkie powiązane informacje;
  1. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych, tak aby dane te pozostały dokładne, wyczerpujące i aktualne;
  1. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie ma ważnych podstaw do ich przechowywania przez MCS istnieją, a mianowicie w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych mających zastosowanie do MCS;
  1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego;
  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a mianowicie poprzez ograniczenie zakresu przetwarzania do określonych kategorii danych lub celów przetwarzania;
  1. Prawo do wycofania zgody, które uprawnia osobę, której dane dotyczą, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na przepisach prawa;

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt pisemny na adres e-mail: Prywatność@mcs. Pt lub pocztą zaadresowaną na adres Avenida do Infante 8, Edifício Executivo, Madera, Portugalia. MCS może wymagać określonych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na Twoją prośbę.

Z zasady, MCS nie będzie pobierać od osoby, której dane dotyczą, opłat za dostęp do swoich danych i korzystanie z praw z tym związanych. Jednakże, MCS zastrzega sobie prawo do nałożenia rozsądnej opłaty w przypadku składania przez osobę, której dane dotyczą, kolejnych, nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań, bez uszczerbku dla MCSmożliwość odrzucenia wspomnianych żądań.

MCS dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w terminie 30 (trzydziestu) dni, chyba że żądanie jest szczególnie złożone lub składa się z kilku jednoczesnych żądań.

Osoba, której dane dotyczą, zawsze będzie mogła wnieść odwołanie do właściwego Organu Administratora („prawo do skargi”); w tym przypadku Comissão Nacional de Proteção dos Dados (Krajowy Komitet Ochrony Danych), którego dane kontaktowe można znaleźć pod adresem cnpd.pt 

Czy Twoje dane osobowe są przekazywane przez granice międzynarodowe?
O ile wyraźnie nie określono inaczej przez MCSTwoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie środki bezpieczeństwa zostały wdrożone?
Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub przypadkowym uszkodzeniem.

Bez uszczerbku dla poprzedniego stwierdzenia musimy podkreślić, że transmisja informacji w Internecie nigdy nie jest całkowicie bezpieczna. Z tego powodu nie możemy w sposób bezwzględny zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych w Internecie i na naszej stronie internetowej.

Uwaga końcowa: MCS może aktualizować swoją politykę prywatności oraz warunki korzystania z tej witryny, które będą stale aktualizowane na tej stronie.

Chcesz z nami porozmawiać?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące nas i naszych usług, nie wahaj się z nami skontaktować.