תנאים

בית | תנאים

שימוש באתר WWW.MCS.PT - תנאים והגבלות

השימוש באתר זה, בבעלות חברת Madeira Corporate Services II, Lda, תעודת זהות בתשלום מס 510354025, מבוסס על Avenida do Infate 8, Edifício Executivo, 2.º Andar, Sala K 9000-015 Funchal, Madeira, Portugal (מעתה, "MCS"), כפוף לעמידה בתנאים וההגבלות הבאים, אשר כל המבקרים (מעתה, "המשתמש") מחויבים לכבד במלואם. אם המשתמש לא מסכים עם התנאים וההגבלות האמורים, עליו להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר זה.

אם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר זה משתנים, שינויים אלה יפורסמו באתר זה ולכן יהיו זמינים לצמיתות.

אתר זה מכיל תוכן מידע כללי, לא מסחרי; היא אינה מהווה כל סוג של פרסומת ואינה מספקת שירותים משפטיים או מחליפה ייעוץ משפטי מתאים.

MCS לא תישא באחריות לכל הפסד שעלול להתרחש או להיות קשור, במישרין או בעקיפין, למידע הכלול באתר זה או לשימוש בו.

קניין רוחני
תוכן המידע של אתר זה מוגן בזכויות קניין רוחני הנמצאות בבעלות MCS, ולפיכך אין הרשאה להעתיק את התכנים כאמור.

מבלי לפגוע בזכויות האמורות, MCS מאשרת הורדה ושמירה זמנית של תכני אתר זה לצורך צפייה וגלישה של אותם. העתקה, אחסון קבוע או העברת אתר זה אסורים במפורש ללא אישור מראש ובכתב מאת MCS.

הוראות סופיות
ההיפר -קישורים המוצגים באתר זה עשויים להוביל את המשתמש לאתרים אחרים. MCS לא לוקחת אחריות, מאשרת או תומכת בכל דרך שהיא בתוכן של אתרים חיצוניים כאמור, ולא בתוכן של כל אתר שהוא עשוי להתחבר אליו או להתייחס אליו.

MCS לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק למחשב, לרשת או לנכסים אחרים של המשתמש, שעלולים להיגרם כתוצאה מזיהום וירוס של אותו דבר וכתוצאה מגישה לאתר MCS להורדת כל תוכן למחשב או לרשת של המשתמש.

MCS שומרת לעצמה את הזכות, בכל רגע וללא הודעה מוקדמת, לשנות את התנאים וההגבלות הללו, שיהיו זמינים ויעודכנו לצמיתות באתר זה.

תנאי השימוש באתר MCS כפופים לחוק הפורטוגזי.

תלונות

ניתן לטפל בכל התלונות הרשמיות בכתובת www.livroreclamacoes.pt

שירותים משפטיים

בכל פעם שניתנים שירותים משפטיים ומוציאים חשבונית, הנכללים בתחומה של סעיפים 66 ואחרי חוק מס'. 145/2015, מיום 9 בספטמבר וכן חוק מס. 94/2004 מיום 24 באוגוסט, הם ניתנים בקבלנות משנה וניתנים על ידי עורכי דין לפי תנאי מס. 1 לסעיף 1 לחוק מס. 94/2004 מיום 24, תוך ציות וכבוד לכללים המוזכרים.

רוצה לדבר איתנו?

אם יש לך שאלות אודותינו ושירותינו, אנא אל תהסס לפנות אלינו.