תנאים

עמוד הבית | תנאים

שימוש ב-WWW.MCSאתר .PT - תנאים והגבלות

השימוש באתר זה, בבעלות Madeira Corporate Services II, Lda, מס' בתשלום מס מס' 510354025, שבסיסו ב-Avenida do Infate 8, Edifício Executivo, 2.º Andar, Sala K 9000-015 Funchal, Madeira, פורטוגל (להלן, "MCS"), כפוף לעמידה בתנאים וההגבלות הבאים, אשר כל המבקרים (להלן, "המשתמש") מחויבים לכבד אותם במלואם. אם המשתמש לא מסכים עם התנאים וההגבלות האמורים, עליו להפסיק לאלתר את השימוש באתר זה.

אם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר זה משתנים, שינויים אלה יפורסמו באתר זה ולכן יהיו זמינים לצמיתות.

אתר זה מכיל תוכן מידע כללי, לא מסחרי; היא אינה מהווה כל סוג של פרסומת ואינה מספקת שירותים משפטיים או מחליפה ייעוץ משפטי מתאים.

MCS לא תישא באחריות לכל הפסד שעלול להתרחש או להיות קשור, במישרין או בעקיפין, למידע הכלול באתר זה או לשימוש בו.

קניין רוחני
תוכן המידע של אתר זה מוגן על ידי זכויות קניין רוחני בבעלות MCS, ולכן אין הרשאה להעתיק את התוכן האמור.

מבלי לפגוע בזכויות האמורות, MCS מאשרת הורדה ואחסון זמני של תוכן אתר זה לצורך צפייה ועיון בו. העתקה, אחסון קבוע או העברת אתר זה אסורים במפורש ללא אישור מראש ובכתב שניתנה על ידי MCS.

הוראות סופיות
ההיפר-קישורים המוצגים באתר זה עשויים להוביל את המשתמש לאתרים אחרים. MCS אינה לוקחת אחריות, מאשרת או תומכת או נרשמת בכל דרך לתכנים של אתרים חיצוניים כאמור, ולא לתכנים של כל אתר שהם עשויים להתחבר או להתייחס אליו.

MCS לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק למחשב המשתמש, לרשת או לכל נכס אחר, העלול לנבוע מהידבקות וירוסים של אותו וכתוצאה מגישה MCSאתר האינטרנט של להורדת תוכן כלשהו למחשב או לרשת של המשתמש.

MCS שומרת לעצמה את הזכות, בכל רגע וללא הודעה מוקדמת, לשנות תקנון זה, אשר יהיו זמינים ומעודכנים לצמיתות באתר זה.

השמיים MCS תנאי השימוש באתר כפופים לחוק הפורטוגלי.

תלונות

ניתן לטפל בכל התלונות הרשמיות בכתובת www.livroreclamacoes.pt

שירותים משפטיים

בכל פעם שניתנים שירותים משפטיים ומוציאים חשבונית, הנכללים בתחומה של סעיפים 66 ואחרי חוק מס'. 145/2015, מיום 9 בספטמבר וכן חוק מס. 94/2004 מיום 24 באוגוסט, הם ניתנים בקבלנות משנה וניתנים על ידי עורכי דין לפי תנאי מס. 1 לסעיף 1 לחוק מס. 94/2004 מיום 24, תוך ציות וכבוד לכללים המוזכרים.

רוצה לדבר איתנו?

אם יש לך שאלות אודותינו ושירותינו, אנא אל תהסס לפנות אלינו.