משטר תושב חוץ (NHR)

בית | שירותי expat | משטר תושב חוץ (NHR)

מהו תושב לא רגיל (NHR)?
זהו משטר המיסוי הפורטוגלי המיוחד החל על הכנסה זרה של אנשים טבעיים. תוכנית זו מיועדת במיוחד לאנשים המעוניינים להעביר את מקום מגוריהם לפורטוגל.

המתאימים למשטר התושבים הלא-רגילים (NHR) זכאים כתושבים לצורכי מס בפורטוגל וחייבים במס בשיעור מופחת.

סטטוס NHR תקף לתקופה של 10 שנים רצופות ואינן ניתנות לחידוש, אלא אם הנישום הופך לחוץ-תושב לצורכי מס לתקופה של 5 שנים לפני הגשת הבקשה מחדש לתכנית.

למה?

משטר תושב חוץ (NHR)

למידע נוסף על כל היתרונות, הדרישות, החובות ועוד של משטר NHR.

דרישות סטטוס NHR
 • לא נחשבו כתושבי מס בפורטוגל ב -5 השנים הקודמות (ייתכן שתידרש תעודת מגורים במס והוכחת מס ששולם בחו"ל).
 • רכישת תושב מס פורטוגלי. בין אם התגוררתי יותר מ -183 ימים (רצופים או לא) בפורטוגל בכל תקופה של 12 חודשים המתחילים או מסתיימים בשנה הרלוונטית; או בעל בית, בכל עת לאורך כל 12 החודשים, בתנאים כאלה המאפשרים להניח את הכוונה להחזיק ולתפוס אותו כמקום המגורים הרגיל.
  • אזרחים שאינם האיחוד האירופי/EEA יצטרכו לקבל אשרה בתוקף מהשגרירות/הקונסוליה הפורטוגזית של מדינת השהייה שלהם, המזכה אותם ברשותו היתר שהייה בשטח פורטוגל. (למשל: א כוויזת הזהבאשרת הכנסה פסיבית או ויזה מסוג אחר).
  • אזרחי האיחוד האירופי/EEA יצטרכו לקבל אישור תושבות האיחוד האירופי/EEA מהעירייה/העירייה עם סמכות שיפוט לגבי כתובת המס שלהם.
 • הגש בקשה לרישום כתושב מס לא רגיל עד לתאריך 31 במרץ בשנה שלאחר רישום כתושב (למשל 2017– רישום עד 31 במרץ 2018).

ההכרה בסטטוס ה-NHR אינה אוטומטית ומחייבת הגשת בקשה רשמית למס והמכס הפורטוגזי רָשׁוּת. בנוסף, ובמקרה של ביקורת אקראית לבקשה, ניתן לבקש מסמכים המוכיחים תושבות מס בשנים קודמות (למשל: תעודות תושבות מס ו/או הוכחת הסדר מס בחו"ל). החזקת מסמכים כאלה איתך בעת הגשת הבקשה.

דיווח על חובות

כל התושבים, לצורכי מס, בפורטוגל נדרשים לדווח מדי שנה על הכנסותיהם ברחבי העולם ועל חשבונות הבנק הזרים המוחזקים לרשויות המס והמכס הפורטוגזיות. המתאימים ל- NHR אינם פטורים מחובות דיווח כאלה. 

אי עמידה בחובות דיווח המס השנתי עשויה להיגרר לאחריות פלילית.

פטור ממס על הכנסה של מקור זר
 • פטור ממסים ביום הכנסה מתעסוקה ניתנת אם ההכנסה היא כפוף למיסוי במדינת המקור, בהתאם להסכם המס הכפול הרלוונטי, או שאינם נחשבים כנגזרים ממקור פורטוגזי.
 • בתי הארחה כפופים לשיעור מס אחיד של 10%. במקרה שהם חייבים במס במדינת המקור, בהתאם להסכם המיסוי הכפול החל, יתכן וייחול זיכוי ממס.
 • הכנסה לפרילנסר / קבלן עצמאי הנגזרים מפעולות שירות בעלות ערך מוסף גבוה, בעלות אופי מדעי, אמנותי או טכני, פטורות גם אם אלה ניתן למס בארץ המקור, איתו יש לפורטוגל הסכם מס כפול או, בהיעדר הסכם כזה, כאשר אין לראות בהכנסה בשטח פורטוגל.
 • פטור ממסים ביום סוגים אחרים של מקור זר הכנסה (ריביות, דיבידנדים, רווחי הון, הכנסה ממקרקעין (דמי שכירות), תמלוגים, הכנסה מקניין רוחני והכנסה מעסק) אם אלו ניתן למס במדינת המוצא על פי הסכם מס כפול שנכרת בין פורטוגל למדינה המתאימה או; אם הכנסה מסוג זה עשוי להיות חייב במס במדינת המוצא בהתאם למודל הסכמי המס של ה- OECD (לא כולל מקלטי מס) במקרים בהם אין הסכם מס כפול.
פטור ממס על הכנסה ממקור פורטוגזי
 • הכנסות מעבודה ו הכנסה עסקית או מקצועית הנגזרים מפעילויות בעלות ערך מוסף גבוה חייבים במס בשיעור אחיד של 20%.
 • הכנסה שנותרה והכנסה עסקית או מקצועית (שאינה נחשבת כערך מוסף גבוה) וסוגים אחרים של הכנסה, יצטברו ויחויבו במס על פי כללי המיסוי הכלליים.
סוגי הכנסה אחרים

כל סוג הכנסה אחר המתקבל בחו"ל, כהכנסה עסקית או מקצועית, שאינו מכוסה במשטר מס זה לתושבים שאינם רגילים, יחויב במס על שטח פורטוגל על ​​פי הכללים הקבועים בחוק המס הפורטוגלי, קרי: על פי האמנה ל לחסל מיסוי כפול המוחזק על ידי פורטוגל ומדינת המקור, במידה ויש כזו; או במקרה שאין אמנה, החל את התקן החד -צדדי לביטול מס כפול משפטי בינלאומי.

משרות בעלות ערך מוסף גבוה
 • מנהל כללי ומנהל בכיר בחברות
 • מנהלי שירותים מנהליים ומסחריים
 • מנהלי ייצור ושירותי התמחות
 • מנהלי שירות, מלונות, מסעדות, מסחר ושאר השירותים
 • מומחים במדעי הפיסיקה, מתמטיקה, הנדסה וטכניקות נלוות
 • רופאים
 • רופאי שיניים וסטומטולוגים
 • מורה לאוניברסיטה ולהשכלה גבוהה
 • מומחי טכנולוגיות מידע ותקשורת (תקשוב)
 • סופרים, עיתונאים ובלשנים
 • אמנים יוצרים ואמנויות הבמה
 • טכנאים ומקצועות ביניים בהנדסה ובמדעים
 • טכנאי טכנולוגיות מידע ותקשורת
 • חקלאים מוכווני שוק ועובדי חקלאות ובעלי חיים מיומנים
 • עובדי יער, דיג וציד מיומנים ושוקיים
 • עובדים מיומנים בתעשייה, בבנייה ובעלי מלאכה, כולל בפרט עובדים מיומנים במתכות, עיבוד מתכות, עיבוד מזון, עבודות עץ, ביגוד, מלאכה, דפוס, ייצור מכשירי דיוק, תכשיטנים, בעלי מלאכה, עובדי חשמל ואלקטרוניקה.
 • מפעילי מפעלים ומכונות ועובדי הרכבה, כלומר מפעילים נייחים ומכונות

לתשומת לבך, הרשימה הנ"ל מתעדכנת באמצעות צו שרים שניתן על ידי שר האוצר.

מס תרומות, ירושה ומתנות
 • יש ללא מס הון.
 • יש אין מס ירושה לבני זוג, צאצאים או עולים. אחרת יחול שיעור של 10%.
 • יש ללא מס מתנה לבני זוג, צאצאים או עולים. אחרת 10% או 10,8% (במקרה של נדל"ן) חלים.
צורך מידע נוסף?

אם אתם מתכננים לעבור למדירה או פורטוגל וזקוקים לעזרה בהגשת מועמדות לתכנית NHR, אל תהססו לפנות לצוות שלנו. למידע נוסף על זה בעלון שלנו.

* על ידי הורדת מסמך זה אתה מסכים להיות חלק מרשימת התפוצה שלנו ומסכים לתנאי הפרטיות של MCS.