Изберете Page

Политика за Поверителност

Начало | Политика за Поверителност
MCS се ангажира да защитава поверителността и личните данни на всички потребители на нашия уебсайт и да предлага възможно най-безопасното и най-доброто онлайн изживяване.

Потребителят трябва да може да разглежда този уебсайт, без да предоставя лична информация.

Забелязваме, че този уебсайт може да включва хипервръзки към други уебсайтове, плъгини и приложения на трети страни, които ние нито контролираме, нито носим отговорност за тях. Чрез достъп или активиране на посочените хипервръзки, плъгини или приложения на трети страни, Потребителят може да бъде обект на събиране или споделяне от трети страни, несвързани с MCS, на техните данни и следователно трябва винаги да четат политиките за поверителност на всички целеви уебсайтове за сърфиране.

Какво представляват личните данни?
Личните данни са информация, свързана с живо, идентифицирано или идентифицируемо лице. Личните данни също са набор от отделна информация, която може да доведе до идентифициране на дадено лице.

Дадено лице може да бъде идентифицирано, когато е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, особено чрез позоваване на идентификатор, като например име или идентификационен номер, между другото.

Кои са субектите на данни?
Субектите на данни са частни лица, които търговско се ангажират с MCS и за кого се отнасят тези данни.

Как се обработват личните данни?
Що се отнася до този уебсайт, MCS осигурява абонамент за информационно съдържание.

Този доброволен абонамент включва предоставяне на лични данни (име и имейл адрес), които се използват изключително за доставка MCS информация (обяви, бюлетин, флашове, покани за събития и всякакви други дейности, независимо дали са собственост на MCS или в който MCS участва).

MCS също така предоставя онлайн формуляри за непоискани кандидатствания и данните, предоставени по този начин от потребителя за целите на набирането на персонал, се използват единствено за тази конкретна цел. Насърчаваме Потребителя, който би могъл да използва посочените формуляри, да предостави изключително лични данни, които са строго необходими за оценката на неговата кандидатура, и да задържи останалите.

Какви са основанията за обработване на лични данни?
Обработката на вашите лични данни може да се основава, в зависимост от данните и видовете обработка, на следните основания:

  1. Официално съгласие от субектите на данни; или
  2. Легитимен интерес от страна на MCS, Или
  3. Спазване на законово задължение, наложено на MCS.

За какви цели обработваме вашите лични данни?
Що се отнася до този уебсайт, MCS осигурява абонамент за информационно съдържание.

Този доброволен абонамент включва предоставяне на лични данни (име и имейл адрес), които се използват изключително за доставка MCS информация (обяви, бюлетин, флашове, покани за събития и всякакви други дейности, независимо дали са собственост на MCS или в който MCS участва).

Ако решите да предоставите вашата информация за контакт, MCS може да се свърже с вас за маркетингови цели в съответствие с услугите си, стига да сте се съгласили с обработката на вашите лични данни за същата цел.

MCS също така предоставя онлайн формуляри за непоискани кандидатствания и данните, предоставени по този начин от потребителя за целите на набирането на персонал, се използват единствено за тази конкретна цел. Насърчаваме Потребителя, който би могъл да използва посочените формуляри, да предостави изключително лични данни, които са строго необходими за оценката на неговата кандидатура, и да задържи останалите.

Всички лични данни, предоставени на MCS ще бъдат обработени за целите, посочени в момента на събиране.

Вашето съгласие е жизненоважно за обработката на вашите лични данни, от MCS, за посочените цели; ако обаче решите да не дадете съгласието си, посещението и използването на нашия уебсайт няма да бъдат засегнати.

Какви са правата на субектите на данни?
В съответствие с приложимото законодателство на Потребителя се предоставят следните права:

  1. Право на достъп, чрез което Потребителят може да поиска достъп до личните си данни, обработвани от MCS и осигуряване на цялата свързана информация;
  1. Право на коригиране на личните им данни, така че тези данни да останат точни, изчерпателни и актуализирани;
  1. Право на изтриване на личните им данни („правото да бъдеш забравен“), ако няма основателни основания за тяхното съхранение от MCS съществуват, а именно за спазване на всички законови задължения, приложими към MCS;
  1. Право на възражение срещу обработването на техните лични данни, като например за целите на директния маркетинг;
  1. Право да налагат ограничения за обработването на личните им данни, а именно чрез ограничаване на обхвата на обработка до определени категории данни или цели за обработка;
  1. Право на оттегляне на съгласието, което дава право на субекта на данните да оттегли съгласието си за обработване на лични данни при законово приложимите условия;

Ако искате да упражните някое от гореспоменатите права, моля, свържете се с нас писмено по имейл на адрес поверителност @mcs.pt или по пощата, адресирана до Avenida do Infante 8, Edifício Executivo, Madeira, Portugal. MCS може да изисква определена специфична информация, за да потвърди самоличността ви, преди да отговори на вашата заявка.

Като правило, MCS няма да таксува субекта на данните за достъп до техните данни и упражняване на свързаните с това права. Въпреки това, MCS си запазва правото да приложи разумна такса, ако субектът на данните подаде последователни, неоснователни или прекомерни искания, без да се засяга MCSспособността на също така да отхвърля споменатите заявки.

MCS ще се стреми да отговори на всички легитимни искания в рамките на 30 (тридесет) дни, освен ако въпросното искане не е особено сложно или се състои от няколко едновременни искания.

Субектът на данни винаги може да подаде жалба до приложимия контролиращ орган („право на жалба“); в този случай Националният комитет за защита на данните (Comissão Nacional de Proteção dos Dados), чиито данни за контакт могат да бъдат намерени на адрес cnpd.pt 

Прехвърлят ли се личните ви данни през международни граници?
Освен ако не е изрично посочено от MCS, вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Какви мерки за сигурност са приложени?
Ние сме приложили подходящите мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни от неоторизирана или незаконна обработка, както и от загуба, унищожаване или случайно увреждане.

Без да се засяга предишното изявление, трябва да подчертаем факта, че предаването на информация в Интернет никога не е напълно сигурно. Поради тази причина не можем да гарантираме, в абсолютни стойности, сигурността на информацията, предавана в Интернет и на нашия уебсайт.

Крайна забележка: MCS може да актуализира своята политика за поверителност и правилата и условията за използване на този уебсайт, като и двете ще бъдат постоянно актуализирани на този уебсайт.

Искате ли да говорите с нас?

Ако имате въпроси относно нас и нашите услуги, моля не се колебайте да се свържете с нас.